ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME İLE NİHAİ SENET,ATLANTİK TON BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İSTATİSTİKLERİNİN TOPLANMASINA DAİR KARAR, USUL KURALLARI VE MALÎ DÜZENLEMELERE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

              

ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME İLE NİHAİ SENET,ATLANTİK TON BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İSTATİSTİKLERİNİN TOPLANMASINA DAİR KARAR, USUL KURALLARI VE MALÎ DÜZENLEMELERE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


Madde 1.- 14 Mayıs 1966 tarihinde Rio de Janeiro’da imzaya açılan “Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme”, “Nihai Senet”, “Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar”, “Usul Kuralları” ve “Malî Düzenlemeler”e katılmamız uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/5/2003