190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

              

190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Madde 1. - Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/6/2003

 

EKLİ LİSTE (1)

 

KURUMU                     : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI                    : MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

 

SINIFI

 

 

UNVANI                           

 

 

  DERECESİ

        SERBEST

         KADRO

          ADEDİ

TUTULAN

KADRO

ADEDİ

 

 

        TOPLAM

GİH

BAKANLIK MÜŞAVİRİ

           1

              20

                 -

               20

 

TOPLAM

 

              20

 

               20

 

 

EKLİ LİSTE (2)

 

KURUMU                     : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI    : TAŞRA

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

 

SINIFI

 

 

UNVANI                        

 

 

DERECESİ

   SERBEST

      KADRO

      ADEDİ

 TUTULAN

   KADRO

    ADEDİ

 

 

 TOPLAM

SH

TABİP

         5

         7 000

        -

      7 000

SH

UZMAN (T.U.T.G.)

         3

            700

        -

         700

SH

UZMAN (T.U.T.G.)

        4

         1 000

        -

      1 000

SH

UZMAN (T.U.T.G.)

        5

         2 500

        -

      2 500

 

TOPLAM

 

     11 200

 

  11 200