TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ARASINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN ANKARA’DAKİ OFİSİ İÇİN YER TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ARASINDA ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN ANKARA’DAKİ OFİSİ İÇİN YER TAHSİSİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


Madde 1.- 6 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/62003