DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

KABUL TARİHİ : 05/06/2003
KANUN NO : 4875
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/06/2003
RESMİ G. NO : 25141
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar
Madde 4.- Politika belirleme ve bilgi isteme
Madde 5.- Çeşitli hükümler
Geçici Madde 1. -
Madde 6.- Yürürlük
Madde 7.- Yürütme