TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU ARASINDA MERKEZ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003