TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 29 Ocak 2002 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003