AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINI UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINI UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzalanan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003