BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİN BİYOGÜVENLİK KARTAGENA PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİN BİYOGÜVENLİK KARTAGENA PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 17/06/2003
KANUN NO : 4898
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/06/2003
RESMİ G. NO : 25148
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-