MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN 92 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

MÜRETTEBATIN GEMİDE BARINMASINA İLİŞKİN  92 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1949 ylında Cenevre’de yapılan 32 nci oturumunda kabul edilen "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/6/2003