SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALÎ MESULİYET SİGORTASININ TİCARÎ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

 

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALÎ MESULİYET SİGORTASININ TİCARÎ OLARAK TEMİN EDİLEMEYEN KISMININ DEVLET GARANTİSİ İLE KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 26/06/2003
KANUN NO : 4911
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/07/2003
RESMİ G. NO : 25163
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- Devlet garantisinin kapsamı
Madde 5.- Devlet garantisinin üst sınırı
Madde 6.- Devlet garantisinin durdurulması
Madde 7.- Devlet garantisi bedeli
Madde 8.- Hesap
Madde 9.- Yönetmelik
Madde 10.- Yürürlük
Madde 11.- Yürütme