DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

              

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN 


Madde 1.- 18.4.2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 5.- BOTAŞ’ın mülkiyetinde ve işletiminde bulunan Eskişehir ve Bursa şehir içi dağıtım işletmeleri ve varlıklarının hazırlık döneminden sonra özelleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için geçici 3 üncü maddede öngörülen süre, bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır.

Madde 2.- Bu Kanun 2.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/7/2003