AVRUPA SINIRÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

AVRUPA SINIRÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 15/07/2003
KANUN NO : 4936
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/07/2003
RESMİ G. NO : 25176
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-