GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

GEMİADAMLARININ ULUSAL KİMLİK KARTLARINA İLİŞKİN 108 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1958 yılında Cenevre’de yapılan 41 inci oturumunda kabul edilen "Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003