GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİŞKİN 69 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİŞKİN 69 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 15/07/2003
KANUN NO : 4944
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/07/2003
RESMİ G. NO : 25176
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-