GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİŞKİN 69 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN 164 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 15/07/2003
KANUN NO : 4945
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/07/2003
RESMİ G. NO : 25176
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-