LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 152 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

              

LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 152 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


Madde 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1979 yılında Cenevre’de yapılan 65 inci oturumunda kabul edilen "Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/7/2003