ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 24/07/2003
KANUN NO : 4956
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/08/2003
RESMİ G. NO : 25187
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile İlgili Değişiklikler

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.-
Madde 14.-
Madde 15.-
Madde 16.-
Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.-
Madde 22.-
Madde 23.-
Madde 24.-
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-
Madde 29.-
Madde 30.-
Madde 31.-
Madde 32.-
Madde 33.-
Madde 34.-
Madde 35.-
Madde 36.-
Madde 37.-
Madde 38.-
Madde 39.-
Madde 40.-
Madde 41.-
Madde 42.-
Madde 43.-
Madde 44.-
Madde 45.-
Madde 46.-
Madde 47.-

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili Değişiklikler

Madde 48.-
Madde 49.-
Madde 50.-
Madde 51.-
Madde 52.-
Madde 53.-
Madde 54.-
Madde 55.-

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler ile Geçici Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 56.-
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 57.-
Madde 58.-