SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

KABUL TARİHİ : 29/07/2003
KANUN NO : 4958
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/08/2003
RESMİ G. NO : 25191
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

Madde 1.- Kuruluş
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Organları

Madde 3.- Organlar ve Teşkilât
Madde 4.- Genel Kurul
Madde 5.- Genel Kurulun toplanması ve görevleri
Madde 6.- Yönetim Kurulu
Madde 7.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 8.- Başkanlık
Madde 9.- Denetim danışma ve destek birimleri

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 10.- Teşkilât
Madde 11.- Ana hizmet birimleri
Madde 12.- Yardımcı hizmet birimleri

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 13.- Teşkilât
Madde 14.- Ana hizmet birimleri
Madde 15.- Yardımcı hizmet birimleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilâtı

Madde 16.- Taşra teşkilâtı

ÜÇÜNCÜ KISIM

Personel, Atama Usul ve Şartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel, Kurumun Kadroları, Disiplin ve Sicil İşlemleri

Madde 17.- Personel statüsü

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma Usul ve Şartları

Madde 18.- Atanma usul ve şartları

DÖRDÜNCÜ KISIM

Gelirler, Giderler ve Değerlendirilme

Madde 19.- Kurum gelirleri, giderleri ve gelirlerin değerlendirilmesi

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 20.- Kadrolar ve kadro cetvelleri
Madde 21.- Çeşitli hükümler
Madde 22.- Gayrimenkullerin satışı
Madde 23.- Muafiyetler
Madde 24.- Yönetmelikler

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

ALTINCI KISIM

İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-
Madde 29.-
Madde 30.-
Madde 31.-
Madde 32.-
Madde 33.-
Madde 34.-
Madde 35.-
Madde 36.-
Madde 37.-
Madde 38.-
Madde 39.-
Madde 40.-
Madde 41.-
Madde 42.-
Madde 43.-
Madde 44.-
Madde 45.-
Madde 46.-
Madde 47.-
Madde 48.-
Madde 49.-
Madde 50.-
Madde 51.-
Madde 52.-
Madde 53.-
Madde 54.-
Madde 55.-
Madde 56.-
Madde 57.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 58.- Yürürlük
Madde 59.- Yürütme