TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU

 

TOPLUMA KAZANDIRMA KANUNU

KABUL TARİHİ : 29/07/2003
KANUN NO : 4959
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/08/2003
RESMİ G. NO : 25191
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam ve tanım
Madde 3.- Kanundan yararlanamayacaklar
Madde 4.- Ceza indirimleri, kötüniyetli açıklama ve tekerrür
Madde 5.- Koruma tedbirleri
Madde 6.- Verilen bilgilerin araştırılması
Madde 7.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Madde 8.- Yürürlük
Madde 9.- Yürütme