KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA LETONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA LETONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 05/11/2003
KANUN NO : 4995
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/11/2003
RESMİ G. NO : 25283
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-