KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA ESTONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA ESTONYA CUMHURİYETİNİN KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 26 Mart 2003 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7/11/2003