TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

(TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE VE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

KABUL TARİHİ : 06/11/2003
KANUN NO : 5000
 
RESMİ G.TARİHİ : 19/11/2003
RESMİ G. NO : 25294
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Amaç

Madde 1.- Kuruluş ve amaç
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Görevleri ve Organları

Madde 3.- Görevleri
Madde 4.- Organ ve birimler
Madde 5.- Yönetim Kurulu
Madde 6.- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 7.- Danışma Kurulu
Madde 8.- Danışma Kurulunun görevleri
Madde 9.- Başkanlık
Madde 10.- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

İKİNCİ KISIM

Hizmet Birimleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 11.- Ana Hizmet Birimleri
Madde 12.- Patent Dairesi Başkanlığı
Madde 13.- Markalar Dairesi Başkanlığı
Madde 14.- Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı
Madde 15.- Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 16.- Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 17.- Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 18.- İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 19.- Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 20.- Danışma birimleri
Madde 21.- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 22.- Hukuk Müşavirliği

ÜÇÜNCÜ KISIM

Atanma Şartları, Bütçe ve Personel

BİRİNCİ BÖLÜM

Atanma Şartları

Madde 23.- Atanma şartları

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim, Gelirler, Giderler ve Bütçe

Madde 24.- Denetim
Madde 25.- Gelirler, giderler ve bütçe

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel

Madde 26.- Personel
Madde 27.- Enstitünün kadroları

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

Madde 28.- Uygulanmayacak hükümler
Madde 29.- Yönetmelikler
Madde 30.- Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisinde olanlar
Madde 31.- Neşredilmeyen mevkutede marka koruma süresi
Madde 32.-
Madde 33.-
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Madde 34.- Yürürlük
Madde 35.- Yürütme