KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 19/11/2003
KANUN NO : 5003
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/11/2003
RESMİ G. NO : 25297
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Makine ve ekipman tahsisi
Madde 4.- Personel görevlendirilmesi
Madde 5.- Geçici görevlendirmenin şartları
Madde 6.- Personelin özlük hakları ve fazla çalışma
Madde 7.- Kira ve kullanım bedelleri
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Madde 8.- Yürürlük
Madde 9.- Yürütme