TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİ KURULMASI VE BU MERKEZLERİN FAALİYETİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERİ KURULMASI VE BU MERKEZLERİN FAALİYETİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 

Madde 1.- 26 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003