BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAZIR BARIŞ GÜCÜ DÜZENLEMELERİ SİSTEMİNE KATKILAR HAKKINDA TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA ORTAK NİYET BEYANININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAZIR BARIŞ GÜCÜ DÜZENLEMELERİ SİSTEMİNE KATKILAR HAKKINDA TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA ORTAK NİYET BEYANININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 

Madde 1.- 14 Haziran 2000 tarihinde New York’ta imzalanan "Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003