2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU


2004 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 24/12/2003
KANUN NO :

5029

 
RESMİ G.TARİHİ : 05/01/2004
RESMİ G. NO : 25337
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı
Madde 2.- Bağlı cetveller
Madde 3.- Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi
Madde 4.- Özel ödeneklere ilişkin işlemler
Madde 5.- Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi
Madde 6.- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 7.- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 8.- Yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümler
Madde 9.- Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 10.- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 11.- Döner sermaye saymanlıklarının birleştirilmesi
Madde 12.- Genel Bütçe Kanununun uygulanması
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme