2002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU


2002 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 24/12/2003
KANUN NO :

5030

 
RESMİ G.TARİHİ : 05/01/2004
RESMİ G. NO : 25337
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge
Madde 4.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 5.- Devredilen ödenek
Madde 6.- İptal edilen ödenek
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme