BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

              

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


 

Madde 1.- 10.4.1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Madde 1.- 23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve kurum kârından karşılanmak kaydıyla 15 (onbeş) trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.

 

Madde 2.- 852 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatırımları yapabilir.

 

Madde 3.- 852 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu sermaye 15 (onbeş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlandıktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır.

 

Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

29/12/2003