ÇOCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU,GÖREV VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 

ÇOCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞU,GÖREV VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 07/01/2004
KANUN NO : 5036
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/01/2004
RESMİ G. NO : 25345
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-