TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1. - 26 Mart 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004