İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

              

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN


Madde 1. - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1985 yılında Cenevre’de yapılan 71 inci oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004