TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KEBEK HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA MUTABAKATIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KEBEK HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA MUTABAKATIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1. - 21 Kasım 2000 tarihinde Kebek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/1/2004