DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA ALTINCI EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA ALTINCI EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 13/01/2004
KANUN NO : 5045
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/01/2004
RESMİ G. NO : 25352
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-