DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA ALTINCI EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA ALTINCI EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 1999 yılında Pekin’de toplanan XXII. Dünya Posta Kongresi’nde kararlaştırılan "Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004