OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye adına 11 Haziran 2001 tarihinde imzalanan “Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004