BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE YARDIMCI PERSONELİNİN GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE YARDIMCI PERSONELİNİN GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 9 Aralık 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 49/59 sayılı kararıyla kabul edilerek 15 Aralık 1994 - 31 Aralık 1995 tarihleri arasında New York’ta imzaya açılan “Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi”ne çekince ve beyanlar ile katılmamız uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004