TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA ORTAK SINIRIN ANTİ-PERSONELMAYINLARDANARINDIRILMASI VE BUNLARIN GELECEKTE SINIR KORUMA AMACIYLA KULLANILMAMASI İÇİN BİR İKİLİ REJİM TESİS EDİLMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA ORTAK SINIRIN ANTİ-PERSONELMAYINLARDANARINDIRILMASI VE BUNLARIN GELECEKTE SINIR KORUMA AMACIYLA KULLANILMAMASI İÇİN BİR İKİLİ REJİM TESİS EDİLMESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 14/01/2004
KANUN NO : 5062
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/01/2004
RESMİ G. NO : 25352
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-