TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA ADLÎ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA ADLÎ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 14/01/2004
KANUN NO : 5066
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/01/2004
RESMİ G. NO : 25352
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-