ELEKTRONİK İMZA KANUNU

 

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

KABUL TARİHİ : 15/01/2004
KANUN NO : 5070
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/01/2004
RESMİ G. NO : 25354
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Güvenli Elektronik İmza ve Sertifika Hizmetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Güvenli Elektronik İmza, Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Araçları
Madde 4.- Güvenli elektronik imza
Madde 5.- Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı
Madde 6.- Güvenli elektronik imza oluşturma araçları
Madde 7.- Güvenli elektronik imza doğrulama araçları
İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Nitelikli Elektronik Sertifika ve Yabancı Elektronik Sertifikalar
Madde 8.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
Madde 9.- Nitelikli elektronik sertifika
Madde 10.- Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri
Madde 11.- Nitelikli elektronik sertifikaların iptal edilmesi
Madde 12.- Bilgilerin korunması
Madde 13.- Hukukî sorumluluk
Madde 14.- Yabancı elektronik sertifikalar
Denetim ve Ceza Hükümleri
Madde 15.- Denetim
Madde 16.- İmza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı
Madde 17.- Elektronik sertifikalarda sahtekârlık
Madde 18.- İdarî para cezaları
Madde 19.- İdarî nitelikteki suçların tekrarı ve kapatma
Çeşitli Hükümler
Madde 20.- Yönetmelik
Madde 21.- Kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanmayacak hükümler
Madde 22.-
Madde 23.-
Madde 24.-
Madde 25.- Yürürlük
Madde 26.- Yürütme