DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN

 

DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 22/01/2004
KANUN NO : 5072
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/01/2004
RESMİ G. NO : 25361
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Temel ilkeler
Madde 3.- Cezalar
Geçici Madde 1.-
Madde 4.- Yürürlük
Madde 5.- Yürütme