HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 22/01/2004
KANUN NO : 5074
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/01/2004
RESMİ G. NO : 25361
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-