TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 28/01/2004
KANUN NO : 5083
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/01/2004
RESMİ G. NO : 25363
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi
Madde 2.- Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı
Madde 3.- Türk Lirasına yapılan atıflarda değişiklik
Madde 4.- Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanması
Madde 5.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 6.- Yürürlük
Madde 7.- Yürütme