YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 29/01/2004
KANUN NO : 5084
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/02/2004
RESMİ G. NO : 25365
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Gelir vergisi stopajı teşviki
Madde 4.- Sigorta primi işveren paylarında teşvik
Madde 5.- Bedelsiz yatırım yeri tahsisi
Madde 6.- Enerji desteği
Madde 7.- Çeşitli hükümler
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Geçici Madde 1.-
Madde 11.- Yürürlük
Madde 12.- Yürütme