YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN

 

YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 10/02/2004
KANUN NO : 5086
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/02/2004
RESMİ G. NO : 25373
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Taşıtların ikinci el satışı ve devri
Madde 4.- İkinci el taşıt ihracı
Madde 5.- Yetki
Madde 6.- Yürürlük
Madde 7.- Yürütme