TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOĞOLİSTAN ARASINDA HUKUKÎ, TİCARÎ VE CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MOĞOLİSTAN ARASINDA HUKUKÎ, TİCARÎ VE CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 10/02/2004
KANUN NO : 5088
 
RESMİ G.TARİHİ : 14/02/2004
RESMİ G. NO : 25373
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-