İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 12/02/2004
KANUN NO : 5092
 
RESMİ G.TARİHİ : 21/02/2004
RESMİ G. NO : 25380
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.-