YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS, KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

 

YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS, KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 03/03/2004
KANUN NO : 5102
 
RESMİ G.TARİHİ : 06/03/2004
RESMİ G. NO : 25394
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Burs ve kredilerin verilmesi
Madde 3.- Diğer kuruluşlarca yapılacak işlemler
Madde 4.- Malî muafiyet ve haciz
Madde 5.- Ek Ödeme
Madde 6.- Yönetmelik
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme