2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU İLE BAĞLI CETVELLERİNDE VE 2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 04/03/2004
KANUN NO : 5103
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/03/2004
RESMİ G. NO : 25399
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-