KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU

 

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU

KABUL TARİHİ : 04/03/2004
KANUN NO : 5104
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/03/2004
RESMİ G. NO : 25400
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- Plan ve ruhsata ilişkin hükümler
Madde 5.- Arazi ve arsa düzenlemesi
Madde 6.- Proje yönetimi
Madde 7.- Finansman ve gelirler
Madde 8.- Diğer hükümler
Madde 9.- Yürürlük
Madde 10.- Yürütme