GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.-  Gümrük İşbirliği Konseyinin 26 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da yapılan oturumunda imzaya açılan, Ülkemiz adına 28 Haziran 1990 tarihinde imzalanan ve İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan “Geçici İthalat Sözleşmesi”nin çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/4/2004